20 november 2023

Wat is dat nu stilgeboorte, een miskraam en wat betekent dat als je dat meemaakt. Het is een complex iets. Afscheid nemen van je eigen baby. Vaak nog voordat het kindje het levenslicht heeft gezien. De redenen zijn legio waardoor een zwangerschap vroegtijdig kan eindigen. Mijn eigen ervaring is twee keer een ernstige HELLP. Een zwangerschapsziekte waar ik nog nooit van had gehoord. HELLP??? Wel spreek ik van een leven voor én na HELLP. Ik heb ervaren dat het verliezen van mijn drie kindjes mij krachtig heeft gemaakt en ik ben er voor elke vrouw die weer gelukkig wil zijn en weer wil gaan genieten van haar leven. 

Stilgeboren, ook wel bekend als een doodgebooren, is een pijnlijke situatie waarbij een baby in de baarmoeder overlijdt na 20 weken zwangerschap. Omdat ik doodgeboren hard vind klinken praat ik liever over stilgeboren. Het is een verlies dat diepe pijn kan achterlaten en het leven van ouders ingrijpend kan veranderen. Mijn verdriet is ontstaan door het verlies van mijn zoon Tom na een zwanerschap van 23 weken en 5 dagen en het jaar erna overkwam met dit nogmaals toen Tim na 25 weken en een dag ook stilgeboren werd. 

Mijn verhaal staat niet op zichzelf. Naast mijn verlies, verliezen vele vrouwen hun zwangerschap. Daarom heb ik de Stillborn Sisterhood opgericht, de Stillborn Sisters samen maakt dat we ons verdriet kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. Hier hebben we begrip voor elkaar op een diepgaand niveau, we hebben in de ‘boze’ buitenwereld ervaren dat woorden bij onze dierbare omgeving vaak tekortschieten in tijden van verlies. De Stillborn Sisters vormen een bron van kracht voor elkaar. Daar waar de omgeving niet kan voelen wat het betekent om met die verlies te leven doen de vrouwen van de Stillborn Sisterhood dat wel. In de Stillborn Sisterhood hebben we aan 1 woord genoeg.

De Stillborn Sisterhood, waarbij ik de bijeenkomsten faciliteer en zorg dat er aandacht – ook in de media – komt voor ons verdriet en verlies. Mijn doel is om bewustzijn te creeren voor alles wat met stilgeboorte te maken heeft. Samen – de Stillborn Sisters – geven we steun aan moeders die een miskraam of stilgeboorte hebben ervaren. We bieden hen een plek waar zij hun ervaringen kunnen delen, vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen om te gaan met de uitdagingen van deze intens verdrietige gebeurtenissen. We willen allemaal empathie voelen en begrip krijgen. Kort gezegd willen we allemaal erkenning dat we moeder zijn geworden ondanks dat ons kindje niet levend is geboren.

Miskramen, het verlies van een embryo of foetus vóór 20 weken zwangerschap, zijn helaas veelvoorkomender dan stilgeboorte. Ongeveer 10-20% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. CBS vermeld 20.000 miskramen in 2022. Deze ervaring kan emotioneel en fysiek uitdagend zijn, en vaak wordt het verdriet onderschat. In Nederland werden in 2021 ongeveer 2.500 tot 3.000 stilgeboorten geregistreerd, zoals gerapporteerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het verschrikkelijke HELLP-Syndroom 

Het HELLP-syndroom is een zeldzame en ernstige complicatie van zwangerschap die levensbedreigend kan zijn voor zowel moeder als baby. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een angstaanjagende periode is geweest. Bij deze ziekte is het essentieel om snel te handelen en te zorgen dat je goede zorg krijgt in een van de specialistische ziekenhuizen in Nederland. Voor mij geldt heel duidelijk dat ik een leven heb voor HELLP en een leven na HELLP.

Het HELLP-syndroom is een zeldzame en ernstige complicatie die soms kan optreden bij zwangere vrouwen, meestal tegen het einde van de zwangerschap. De afkorting ‘HELLP’ staat voor Hemolyse (waarbij de rode bloedcellen worden afgebroken), Elevated Liver enzymes (verhoogde leverenzymen) en Low Platelet count (een laag aantal bloedplaatjes). Dit betekent dat bepaalde bloedwaarden verstoord raken, wat een aantal medische problemen kan veroorzaken.

Het HELLP-syndroom kan de gezondheid van zowel de moeder als de baby in gevaar brengen, en daarom wordt het nauwlettend in de gaten gehouden door zorgverleners. In ernstige gevallen kan medische interventie nodig zijn.

Kortom, het HELLP-syndroom is een ernstige aandoening die tijdens de zwangerschap kan optreden en de nodige medische aandacht vereist. Het is belangrijk om te weten dat het, hoewel zeldzaam, serieus genomen moet worden vanwege de potentiële risico’s voor de gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek blijft cruciaal in het begrijpen en behandelen van babyverlies. Onderzoekers over de hele wereld werken hard om de oorzaken en risicofactoren te identificeren en effectievere behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Aandoeningen, leefstijlkeuzes, prenatale zorg en genetische factoren. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen voor babysterfte:

Vroeggeboorte (prematuriteit): Baby’s die te vroeg worden geboren, hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en sterfte omdat hun organen en systemen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Medische zorg voor vroeggeboren baby’s is cruciaal om hun overlevingskansen te vergroten.

Aangeboren afwijkingen: Sommige baby’s worden geboren met genetische of aangeboren afwijkingen die hun levensvatbaarheid beïnvloeden. Deze aandoeningen variëren in ernst en kunnen van tevoren worden gedetecteerd met prenatale screening.

Infectieziekten: Infecties bij de moeder tijdens de zwangerschap, zoals rubella of toxoplasmose, kunnen leiden tot ernstige aangeboren afwijkingen of babysterfte. Daarnaast kunnen baby’s na de geboorte geïnfecteerd raken en ziek worden.

Complicaties bij de bevalling: Complicaties tijdens de bevalling, zoals zuurstoftekort, navelstrengproblemen of vroegtijdige loslating van de placenta, kunnen leiden tot babysterfte.

Miskramen en stilgeboorte: Baby’s die in de baarmoeder overlijden (stilgeboorte) of vroeg in de zwangerschap worden verloren (miskramen), zijn helaas een oorzaak van babysterfte. De oorzaken van miskramen en stilgeboorte kunnen variëren, waaronder genetische factoren, chromosomale afwijkingen en complicaties tijdens de zwangerschap.

Moederlijke leefstijlfactoren: Roken, alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap kunnen de kans op babysterfte vergroten. Ook slechte voeding en onvoldoende prenatale zorg dragen bij aan dit risico.

Medische aandoeningen bij de moeder: Vrouwen met medische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk (pre-eclampsie), wat kan uitmonden in het HELLP-syndroom en auto-immuunziekten hebben een verhoogd risico op complicaties die de baby kunnen beïnvloeden.

Multiples (meerlingen): Het dragen van meer dan één baby (bijvoorbeeld tweelingen of drielingen) brengt een verhoogd risico op babysterfte met zich mee, vooral als de zwangerschap gecompliceerd is.

Het is belangrijk op te merken dat de risicofactoren en oorzaken van babysterfte complex zijn en vaak meerdere factoren kunnen bijdragen aan een enkel geval. Prenatale zorg, een gezonde levensstijl en medische interventie kunnen het risico op babysterfte verminderen en de gezondheid van zowel de moeder als de baby bevorderen.

In deze blog over stilgeboorte, miskramen, het HELLP-syndroom en de kracht van de Stillborn Sisterhood, willen we laten inzien dat vrouwen als ik, die met moed en veerkracht deze uitdagingen hebben doorstaan en weer echt gelukkig zijn geworden – een voorbeeld kunnen zijn voor vrouwen die dezelfde ervaringen hebben. De Stillborn Sisters bewijzen dat er kracht schuilt in het delen van verdriet en het doorbreken van stilte.

De wetenschap boekt gestage vooruitgang in het begrijpen van deze aandoeningen en het verbeteren van de zorg voor zwangere vrouwen. De Stillborn Sisterhood biedt een plek waar verdriet gedeeld wordt en de stilte en leegte wordt doorbroken. Dus, laten we positief blijven, ondersteuning zoeken wanneer dat nodig is, en samen sterker worden om een gelukkig leven te leven.

Je bent nooit alleen, en we wensen je een gezonde, gelukkige toekomst toe, waarbij je omringd bent door mensen die jou begrijpen, die er voor jou zijn, die een luisterend oor hebben en je hoop geven. 

andere blogs …